Wyślij za pomocą:

Dusza tęskniąca
Snom dana w straż,
Blaskiem miesiąca
Serce swe trąca…
Ty znasz ją… znasz…

Z gwiazd los ci wróżę…
Drgnął szat twych skraj…
Płoną ust róże…
Księżyc lśni w górze…
Usta mi daj!…

Owoc dojrzewa
Przepychem kras…
Wnet spadnie z drzewa…
Noc czar rozsiewa…
Już zbiorów czas…

Krótkie są noce —
Rozkosz u wrót…
Strząśnij owoce…
Serc naszych moce
Dojrzały w cud…

Wiersz: Leopold Staff
Wiersze miłosne, Wiersze

Podobne posty