Tu, na wysokości …

„Tu, na wysokości, jest się jakby bliżej Boga. Czuję Jego oddech. Czuję, że muszę się tu upić! Aby tego Boga nie
przeklinać. Za Jego nieobecność i za Jego milczenie. Nie było Go w Dreźnie, nie było Go w Belsen i nie było Go
dzisiaj rano na Bikini. Nigdy Go nie ma. Pewnie w ogóle Go nie ma.”
Cytat: Janusz Leon Wiśniewski

Bóg w historii zbawienia …

„Bóg w historii zbawienia zbawił lud. Nie ma się pełnej tożsamości bez przynależności do ludu. Nikt z nas nie zbawia
się sam, jako pojedyncza jednostka, lecz Bóg przyciąga nas ku sobie, mając na uwadze złożoną sieć relacji
międzyosobowych, które tworzą wspólnotę ludzką.”
Cytat: Franciszek (papież)

Bóg może wszystko …

„Bóg może wszystko. Gdyby ograniczył się tylko do czynienia tego, co nazywamy Dobrem, nie moglibyśmy nazwać Go
Wszechmogącym. Panowałby jedynie nad częścią Wszechświata i musiałby istnieć ktoś odeń potężniejszy, oceniający
Jego czyny. Wtedy wolałbym oddawać cześć temu Najpotężniejszemu.”
Cytat: Paulo Coelho