Zło wojny wydaje się rzeczą …

„Zło wojny wydaje się rzeczą niewątpliwą, rzeczą zbyt oczywistą, by należało podejmować trud przekonywania o tym innych.
(…) A przecież obrońcy pokoju zmuszeni są wciąż do poszukiwania nowych środków perswazji, do przytaczania nowych dowodów,
zobowiązani do największej czujności wobec klas panujących mijającego ustroju, którym do przetrwania wojna jest
potrzebna.”
Cytat: Zofia Nałkowska

Wojny są pozbawione pamięci …

„Wojny są pozbawione pamięci i nikt nie ma dość odwagi, aby spróbować je zrozumieć, póki nie umilkną wszystkie głosy
zdolne opowiedzieć o tym, co zaszło, póki nie nadejdzie chwila, a w której słowa zaczynają się zacierać, a wtedy
powracają z inną twarzą i innym imieniem, by pochłonąć to, co zostało.”
Cytat: Carlos Ruiz Zafón