Nędza filozofii jest od połowy …

„Nędza filozofii jest od połowy XX wieku przytłaczająca. Nowe idee pojawiły się tylko na samym jego początku: „Wstęp do
psychoanalizy” Freuda, „Traktat” Wittgensteina, „Byt i czas” Heideggera. Potem było już tylko przyczynkarstwo i
komentatorstwo, przeżuwanie cudzych myśli.(…) Nic się z tego w kulturze nie ostanie poza mułem w umysłach i zwałami
makulatury w bibliotekach.”
Cytat: Bogusław Wolniewicz

Filozofia traktuje o sprawach …

„Filozofia traktuje o sprawach wiecznych, a kto ma do niej pęd, ten myśli o niej stale: w okopach czy na plaży, przy
biurku czy na balu, w kinie, na spacerze. Dotyczy to zresztą nie tylko filozofii, lecz wszelkiej myśli prawdziwie
naukowej. Taka myśl jest pasją, człowiek jest nią jakby opętany. Zapytano kiedyś Newtona, jak doszedł do swoich wielkich
odkryć fizycznych. Odpowiedział: by continuous thinking, „przez nieustanne myślenie”. Dla umysłów twórczych do rzecz
zwyczajna, takie po prostu są.”
Cytat: Bogusław Wolniewicz