Największa mądrość życiowa …

„Największa mądrość życiowa polega właśnie na obojętnym przyjmowaniu tego, co zsyłają niebiosa, słońce czy deszcz, byleby
nie w nadmiarze, ale nawet i wtedy, bo przecież ani w czasie potopu nie zginęli wszyscy ludzie, ani nie było jeszcze
takiej suszy, żeby nie przetrwała choćby jedna trawka lub nadzieja na jej odnalezienie.”
Cytat: José Saramago