Prawda jest zapewne jedna …

„Prawda jest zapewne jedna i ten kto ją zna nie wdaje się w dysputy.(…) Nie istnieją różne prawdy na świecie z
wyjątkiem tych wnioskowanych przez złudne percepcje. Przyjmując czystą sofistykę w swych poglądach, utrzymują dualizm – „
to jest prawdziwe a tamto jest nieprawdziwe.” (…) Wolny od wszystkich teorii mędrzec nie wdaje się w spory na tym
świecie.”
Cytat: Budda Siakjamuni