Świat przyrody jest jedynie …

„Świat przyrody jest jedynie powielonym obrazem Raju. Sam fakt, że ten świat istnieje, jest dowodem na to, że istnieje
też świat doskonalszy. Bóg go stworzył, aby za pośrednictwem rzeczy widzialnych ludzie mogli pojąć jego nauki duchowe i
dojrzeć objawienia jego mądrości. To właśnie nazywam Działaniem.”
Cytat: Paulo Coelho