Widzę rosnący brak …

„Widzę rosnący brak zrozumienia tego, czym jest nauka, jak funkcjonuje i jakie są z niej korzyści. Paradoksalnie jest to
proces dokładnie odwrotny do tego, który powinien mieć miejsce w obliczu błyskawicznego rozwoju technologii, u której
podstaw leży przecież nauka.”
Cytat: Aleksander Wolszczan

Wartość nauki polega …

„Wartość nauki polega na szczęściu, które ona przynosi ludziom. (…) Odkrycia naukowe same w sobie są najwyższą wartością!
Doskonalą człowieka bardziej niż kotły parowe, turbiny, lotnictwo i cała metalurgia od Noego do naszych czasów. Duszę
doskonalą, duszę!”
Cytat: Wasilij Grossman

Ten, kogo bardziej przejmują …

„Ten, kogo bardziej przejmują i poruszają procesy kosmiczne, ewolucja i naukowe spekulacje niż obraz świętego
człowieczeństwa Chrystusa w człowieku, który świętość osiągnął, niż to zwycięstwo nad światem, jakie samo istnienie
świętego uosabia – nie jest już napełniony duchem chrześcijaństwa. Ten, kto troszczy się bardziej o doczesną pomyślność
ludzkości niż o jej uświęcenie, zgubił chrześcijański pogląd na świat.”
Cytat: Dietrich von Hildebrand

Trzeba zdjąć z nauki …

„Trzeba zdjąć z nauki szatę magii i zlikwidować barierę, która oddziela naukowców od innych ludzi. Każdy powinien
rozumieć swoje otoczenie i to, co się wokół dzieje. Każdemu jest potrzebna metoda naukowa i elementarna zdolność myślenia
w sposób naukowy. Takie podejście do życia byłoby bardzo pomocne.”
Cytat: Aleksander Wolszczan