Z grubsza biorąc …

„Z grubsza biorąc, pieniądz ma trzy źródła. Jedno to wartość materialna ziemi i nieruchomości, dóbr naturalnych, jak
zboże i bydło, złoto i inne kruszce. Drugie to władca lub społeczność, cesarz lub polis, a więc instancja, która emituje
pieniądz i uwiarygodnia walutę. Trzecie jest natury religijnej – to ofiara składana bogom w świątyni za pośrednictwem
kapłanów.”
Cytat: Christina von Braun