Wyślij za pomocą:

Wiersz: Krzysztof Kamil Baczyński

Moje myśli są ciemniejsze od obcych słów proroków. 
Moich słów prawdziwyro nie zna nikt. 
Kto z was wierzy, źe oto po polanie czerwonych obłoków 
przebiegł koń apokalipsy i znikł? 
Kto wierzy, źe w niedzielne popołudnie 
nad pyłem odświętnych przechodniów 
spadło siedem nieboskłonów w zawiei planet, a w próżni 
sypano garściami dukaty płonących pochodni? 
Czy byliście w pociągach pustych, które anielsko wstąpiły w zaświat, 
na ostatnich stacjach, gdzie urywa się czas, 
gdzie w czarnych lustraro wypisano ostateczne obrazy, znaki i hasła? 
Kto z was zna cmentarz świata i nieustanny potop gwiazd? 
Czy widzicie: w mroku odchodzą idee rzeczy i czyści 
ludzie, których nigdy nie było, 
i źe Chrystusa tylko szatan wymyślił, 
źebyście mogli co dzień zabijać boga i miłość.

Podobne posty