Wyślij za pomocą:

Dalekaś mi, daleka,
Jak radość szczęścia cicha…
Serce me czeka,
Usycha…

Lecz bliskaś ty mi, bliska
Jak żałość niezgłębiona…
Serce się ściska
I kona…

Wiersz: Leopold Staff
Wiersze miłosne, Wiersze

Podobne posty