Wyślij za pomocą:

W wielkiej i pustej nawie —
Myślę o tobie…
W wielkiej i pustej nawie
Rzuca się blask jaskrawie
Przez szyb gotyckich barwne tła
I na kamiennych taflach drga…
— Myślę o tobie.

W łukach mrok drzemie szary —
Myślę o tobie…
W łukach mrok drzemie szary,
Westchnieniem drżą filary…
Cisza — co w sobie ma krzyk i jęk —
Ból życia, cierpki grobu lęk…
— Myślę o tobie.

Wiersz: Maria Konopnicka
Wiersze miłosne, Wiersze

Podobne posty