Wyślij za pomocą:

Ty nie wiesz o tem,
Że kocham ciebie?
Czystszym lśni złotem
Słońce na niebie.

Bór szumi słodziej;
Dal mniej daleka;
Cień milej chłodzi;
Mniej piecze spieka.

Gwiazdy są bliżej
Nocą w lazurze,
Rzeka mknie chyżej,
Wonniej tchną róże.

Słowik w gęstwinie
Śpiewa goręcej,

W wodnej głębinie
Nieba jest więcej.

Powiewy żeną
Piesciwszym lotem,
Ty jedna jeno
Nic nie wiesz o tern?

Jak to być może?
O, Boże, Boże…

Wiersz: Leopold Staff
Wiersze miłosne, Wiersze

Podobne posty