Wyślij za pomocą:

We dwoje dyliżansem
Jechaliśmy wśród nocy
Tuliły się nam serca
I śmiały nam się oczy.

Lecz kiedy dnieć poczęło,
Patrzymy na kanapę:
Któż siedział między nami?
Amor — pasażer na gapę.

Wiersz: Heinrich Heine
Przełożył: Stanisław Łempicki

Podobne posty