Wyślij za pomocą:

Ten jednak, kto traci ducha – traci wszystko.

Przysłowie hiszpańskie

Podobne posty