Wyślij za pomocą:

Umarł król, niech żyje król.

Przysłowie hiszpańskie

Podobne posty