Wyślij za pomocą:

Nawet mędrzec popełnia błędy.

Przysłowie afrykańskie

Podobne posty