Wyślij za pomocą:

Gość jest najpierw jak złoto, potem – jak srebro, w końcu ciąży jak żelazo.

Przysłowie afrykańskie

Podobne posty