Wyślij za pomocą:

W dniu tak uroczystym, w dniu Twego święta, 
składa Ci życzenia ten, kto o Tobie pamięta. 
By życie Twe było kwiatkami usłane, 
tak piękne i czyste jak letni poranek. 
By obce Ci były kłopoty i niedole. 
Niech nigdy nie będzie chmurek na Twym czole.

Wierszyki urodzinowe

Podobne posty