Wyślij za pomocą:

Mówiłeś, że Ci zależało, kłamałeś
To bardzo bolało.
Wiem, że Cię kiedyś zraniłam
Lecz swe błędy naprawiłam.
Źle mi jest bez Ciebie…
Może jeszcze się uda.
Bóg dokona cuda!
Bardzo Cię kocham, Ty o tym wiesz
I będę walczyć!
Aż po życia kres!

Wierszyki miłosne

Podobne posty