Wyślij za pomocą:

Czy pozwolisz, że ci powiem
w wielkim skrócie i milczeniu,
że ci oddam i otworzę
w ciszy serc, potoków lśnieniu,
słowa dwa przez sen porwane,
przez noc ukryte, przez czas schwytane.
Słowa dwa, co brzmią jak śpiew.
Dwa proste słowa kocham Cię.

Wierszyki miłosne

Podobne posty