Wyślij za pomocą:

Piękna jest wiosna.
Piękne jej tchnienie.
Lecz najpiękniejsze 
jest zawsze wspomnienie.

Wierszyki do pamiętnika

Podobne posty