Wyślij za pomocą:

„Zdobywaj wiedzę. Umożliwia ona temu, kto ją posiada odróżnienie dobrego od zła, oświeca drogę do niebios. Jest naszym
przyjacielem na pustyni, naszym towarzyszem w pustce, naszym przyjacielem w samotności. Wiedzie nas do szczęścia,
podtrzymuje w biedzie, jest ozdobą wśród przyjaciół i zbroją pośród wrogów.”

Cytat: Mahomet

Podobne posty