Wyślij za pomocą:

„Wielka wiedza czyni skromnym, mała wiedza czyni zarozumiałym. Puste kłosy dumnie wznoszą się w kierunku nieba, kłosy
pełne ziarna w pokorze pochylają się ku ziemi.”

Cytat: Erskine Caldwell

Podobne posty