Wyślij za pomocą:

„Gdyby sumienie świadczyło o tym, że zasady moralne są wrodzone, to mogłyby być wrodzone zasady sobie przeciwne, skoro
jedni z nakazu sumienia dążą do tego, czego inni z tegoż nakazu unikają.”

Cytat: John Locke

Podobne posty