Wyślij za pomocą:

„Dzięki szatańskiej pysze jednych nie słucham, drugich nie słyszę.”

Cytat: Jan Sztaudynger

Podobne posty