Wyślij za pomocą:

„Wszelka miłość na ziemi rodzi się, żyje i umiera lub wzbija do nieśmiertelności wedle tych samych praw.”

Cytat: Stendhal

Podobne posty