Wyślij za pomocą:

„Od czasów Homera zwyczaj splata pojęcia dobra i bogactwa. Jest to idea moralna, która wywodzi się wprost z egzystencji
ciemiężycieli. (…) Chrześcijaństwo zanegowało tę tezę, ale szczególna premia teologiczna za dobrowolne ubóstwo świadczy o
tym, jak głęboko powszechna świadomość uformowana jest moralnością posiadania.”

Cytat: Theodor Adorno

Podobne posty