Wyślij za pomocą:

„Bezpośrednim, przyrodniczym, koniecznym stosunkiem człowieka do człowieka jest stosunek mężczyzny do kobiety. (…)
Wedle tego stosunku można więc ocenić poziom całej kultury człowieka. Charakter tego stosunku świadczy o tym, w
jakiej mierze człowiek stał się dla siebie istotą gatunkową.”

Cytat: Karol Marks

Podobne posty