Wyślij za pomocą:

„Ale się człowiek zhardzieje, Gdy mu się dobrze dzieje; Więc też, kiedy go Fortuna omyli, Wnet głowę zwiesi i powagę
zmyli.”

Cytat: Jan Kochanowski

Podobne posty