Wyślij za pomocą:

„Wszelkie informacje obracają się w nicość, świadomość miejsca jest odebrana, znaczenie rozpada się na kawałki, światy są oddzielane, aż pozostaje jedynie pozbawiona zmysłów cisza.”

Cytat: Haruki Murakami

Podobne posty