Bóg daje mięso, a diabeł kucharza.

Bóg daje mięso, a diabeł kucharza.

Przysłowie angielskie