Nie ma sprawiedliwości ...

"Nie ma sprawiedliwości tam, gdzie jeden nie ma nic, a drugi posiada więcej, niż mu potrzeba."

Cytat: Faust Socyn