Ten, kto sprzątnie nagrodę ...

"Ten, kto sprzątnie nagrodę z rąk przyjaciela, staje przed naprawdę niewdzięczną decyzją: musi ukryć łup albo pogodzić
się z utratą przyjaźni."

Cytat: Arthur Golden