Człowiek jest biedny ...

"Człowiek jest biedny nie dlatego, że nie ma pieniędzy, ale dlatego, że nie pracuje."

Cytat: Monteskiusz