Bóg może wszystko …

„Bóg może wszystko. Gdyby ograniczył się tylko do czynienia tego, co nazywamy Dobrem, nie moglibyśmy nazwać Go
Wszechmogącym. Panowałby jedynie nad częścią Wszechświata i musiałby istnieć ktoś odeń potężniejszy, oceniający Jego
czyny. Wtedy wolałbym oddawać cześć temu Najpotężniejszemu.”
Cytat: Paulo Coelho