Nowy Rok cyfrę zmienia

Nowy Rok cyfrę zmienia.
Wszyscy wszystkim ślą życzenia.
Przy tej wielkiej sposobności
I ja życzę Wam radości!

Życzenia Noworoczne