Za mała ma głowa

Za mała ma głowa, niewiele rozumie,
Lecz serce za to czuć i kochać umie:
Obyś, Tatusiu, spędził wiek swój cały
W szczęściu i zdrowiu, życiu, pełnym chwały,
A teraz przyjmij w tym dniu radości
Te słowa, w dowód serdecznej wdzięczności.

Życzenia Dzień Ojca