Alleluja dziś śpiewamy

Alleluja dziś śpiewamy,
Bogu cześć i chwałę damy,
bo zmartwychwstał nasz Zbawiciel,
tego świata Odkupiciel. Zdrowia,
radości i powodzenia,
to są najszczersze moje życzenia.

Wierszyki świąteczne