Nie ma róży bez kolców.

Nie ma róży bez kolców.

Przysłowie hiszpańskie