Z dala od Nilu – z dala od rozumu.

Z dala od Nilu – z dala od rozumu.

Przysłowie egipskie