Cała mądrość nie mieści się w jednej głowie.

Cała mądrość nie mieści się w jednej głowie.

Przysłowie angielskie