Bóg obiecuje bezpieczne lądowanie, ale nie spokojny lot.

Bóg obiecuje bezpieczne lądowanie, ale nie spokojny lot.

Przysłowie angielskie