Bezczynny mózg jest warsztatem diabła.

Bezczynny mózg jest warsztatem diabła.

Przysłowie angielskie