Bez trudów nie ma korzyści.

Bez trudów nie ma korzyści.

Przysłowie angielskie