Bez pracy nie ma korzyści.

Bez pracy nie ma korzyści.

Przysłowie angielskie