Bez bólu nie ma zdobyczy.

Bez bólu nie ma zdobyczy.

Przysłowie angielskie