Cytaty Wolność

cytaty o wolności

Żyjąc w wolnej Polsce ...

"Żyjąc w wolnej Polsce, pamiętajcie o tych, którzy o Jej wolność walczyli, którzy oddali za Nią życie."

Cytat: płk Marian Janic

Wolność to stan umysłu.

"Wolność to stan umysłu."

Cytat: Mahatma Gandhi

Wolność polega na tym ...

"Wolność polega na tym, aby śmiało rozpatrywać każdą sytuację w jaką wpakuje nas życie i brać na siebie wszelką wynikłą
stąd odpowiedzialność."

Cytat: Jean-Paul Sartre

Wolność człowieka kończy się ...

"Wolność człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka."

Cytat: Alexis de Tocqueville

Wolność to zdolność do samodyscypliny.

"Wolność to zdolność do samodyscypliny."

Cytat: Georges Clemenceau

Wolność od czego ...

"Wolność od czego, w tym zapewne zgadzamy się ze sobą, ale dużo ważniejszym pytaniem jest: Do czego wolność? Do czego
chcecie wykorzystać zdobytą wolność? Kto i w jaki sposób ma w niej uczestniczyć? Co się stało z naszymi wspólnymi
marzeniami?"

Cytat: Jacek Kuroń

Wolności nie można tylko posiadać ...

"Wolności nie można tylko posiadać, nie można jej zużywać. Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć przez prawdę."

Cytat: Jan Paweł II

Wolność to przywilej, nie prawo.

"Wolność to przywilej, nie prawo."

Cytat: Wilbur Smith

Wolność nie usypia ...

"Wolność nie usypia, nie prowadzi ani do bierności, ani do konformizmu."

Cytat: Maria Szyszkowska

Wolność, jako najwyższa wartość ...

"Wolność, jako najwyższa wartość społeczna, wartość do niczego nie redukowalna, wartość samoistna, jest zarazem
najlepszym argumentem za demokracją. Albowiem w ustroju demokratycznym i w społeczeństwie demokratycznym największa
możliwie ilość ludzi może być możliwie najbardziej wolna. Demokracja przynosi wolność i relacja: im więcej demokracji,
tym więcej wolności, nie jest ani złożona, ani niejasna."

Cytat: Marcin Król

Wolność to dobro ...

"Wolność to dobro, które umożliwia korzystanie z innych dóbr."

Cytat: Monteskiusz

Wolność, która ma jakieś granice ...

"Wolność, która ma jakieś granice, przestaje być wolnością."

Cytat: Anna Onichimowska

Image
Image
© 2018 JoomShaper, All Right Reserved