Cytaty Wiedza

cytaty o wiedzy

Chociaż wiedza stwarza problemy ...

"Chociaż wiedza stwarza problemy, to ignorancja ich nie rozwiąże."

Cytat: Isaac Asimov

Wypada raczej uznać ...

"Wypada raczej uznać, że władza produkuje wiedzę (…); że władza i wiedza wprost się ze sobą wiążą; że nie ma relacji
władzy bez skorelowanego z nimi pola wiedzy, ani też wiedzy, która nie zakłada i nie tworzy relacji władzy."

Cytat: Michel Foucault

Posiąść wszelką wiedzę

"Posiąść wszelką wiedzę leży w zasięgu możliwości człowieka."

Cytat: Leonardo da Vinci

Wiedza – to majątek ...

"Wiedza – to majątek, którego złodziej nie ukradnie, ale i którego w spadku się nie otrzymuje."

Cytat: Władysław Grzeszczyk

Wiedza to władza ...

"Wiedza to władza. Ale niewiedza, niestety, nie oznacza jeszcze braku władzy."

Cytat: Niels Bohr

Drzewo wiedzy nie jest drzewem życia.

"Drzewo wiedzy nie jest drzewem życia."

Cytat: George Byron

Wielka wiedza czyni skromnym ...

"Wielka wiedza czyni skromnym, mała wiedza czyni zarozumiałym. Puste kłosy dumnie wznoszą się w kierunku nieba, kłosy
pełne ziarna w pokorze pochylają się ku ziemi."

Cytat: Erskine Caldwell

Bardzo późno zdobywamy się ...

"Bardzo późno zdobywamy się na odwagę wiedzenia tego, co wiemy."

Cytat: Albert Camus

Droga wiedzy stoi otworem ...

"Droga wiedzy stoi otworem przed wszystkimi ludźmi, przed każdym zwykłym człowiekiem."

Cytat: Paulo Coelho

Na co się przydaje wiedza ...

"Na co się przydaje wiedza, jeśli nie służy człowiekowi?"

Cytat: Raoul Follereau

Życie na wiedzy oparte ...

"Życie na wiedzy oparte, wiedza z życia wyrosła, oto hasła dnia dzisiejszego."

Cytat: Janusz Jędrzejewicz

Wiedza nie opiera się ...

"Wiedza nie opiera się wyłącznie na prawdzie, także na błędach."

Cytat: Carl Gustav Jung

Image
Image
© 2018 JoomShaper, All Right Reserved