Co wy uważacie za słuszne ...

"Co wy uważacie za słuszne lub sprawiedliwe, to nie ma znaczenia. Idzie o to, co jest konieczne i nieuniknione w danym
systemie produkcji."

Cytat: Karol Marks